Kancelaria Brokerska CONTENT INSURANCE
Anna Borowiak Broker Ubezpieczeniowy
75-324 Koszalin
ul. Projektantów 9/9

tel./fax: 094 347-11-31
tel. kom.: 605-098-060
content@koszalin.home.pl
www.contentbroker.pl

Bezpieczny na drodze

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych

Bezpieczny na Drodze jest ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym, związanym z wypadkami komunikacyjnymi. Zakres ochrony dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Ubezpieczenie obejmuje także rowerzystów.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę finansową od następstw wypadków komunikacyjnych.

Zalety:

  • umowa ubezpieczenia zawierana na czas określony, na min. 1 rok i maksymalnie do 70 roku życia Ubezpieczonego (wiek wstępu: 18-69 lat),
  • suma ubezpieczenia jest stała w całym okresie ubezpieczenia i może wynosić: 2.500 PLN, 5.000 PLN, 7.500 PLN, 10.000 PLN, 15.000 PLN lub 20.000 PLN – wybrana kwota pieniężna stanowi podstawę do określania wysokości świadczeń należnych z tytułu umowy ubezpieczenia, np. świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego to 1.000% sumy ubezpieczenia, a zatem od 25.000 PLN do 200.000 PLN,
  • składka może być opłacona jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia albo regularnie: rocznie lub półrocznie,
  • umowa obejmuje ochroną Ubezpieczonego na terenie całego świata.

Zakres ochrony:

  • zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
  • trwała całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: renta miesięczna)
  • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu, świadczenie płatne za min. 4 dni pobytu w szpitalu)
  • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM, jeżeli pobyt ten spowodowany był wypadkiem komunikacyjnym (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)

Rozszerzenie zakresu ochrony:

W momencie zawierania umowy ubezpieczenia albo w trakcie trwania umowy ubezpieczenia – w rocznicę polisy – istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o umowę gromadzenia środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (patrz poniżej: Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe)

Oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Potencjalny klient proszony jest o kontakt z biurem brokerskim celem ustalenia szczegółów.


Dokumenty do pobrania:

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze

Wniosek o zawarcie Terminowego Ubezpieczenia na Życie i od następstw wypadków komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym