Kancelaria Brokerska CONTENT INSURANCE
Anna Borowiak Broker Ubezpieczeniowy
75-324 Koszalin
ul. Projektantów 9/9

tel./fax: 094 347-11-31
tel. kom.: 605-098-060
content@koszalin.home.pl
www.contentbroker.pl

Anna Borowiak - broker ubezpieczeniowy

Kancelaria Brokerska CONTENT INSURANCE Anna Borowiak Broker Ubezpieczeniowy składa Państwu ofertę kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej - głównie dla Firm.

Możemy dla Państwa - jeśli zostaniecie Klientem Kancelarii – nieodpłatnie - opracować program ubezpieczeniowy. W jego efekcie otrzymacie Państwo analizę ryzyk Firmy wraz z najkorzystniejszą propozycją ubezpieczenia, wynikającą z wnikliwej analizy polskiego rynku ubezpieczeniowego. Zajmiemy się dalszym procesem wprowadzania i funkcjonowania programu, pomożemy w likwidacji szkody.

I. Przedmiot działalności to wszelkie ubezpieczenie dla FIRM - dostępne w Polsce:

  • Mienia firmy i jej odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  • Pojazdów firmy
  • Odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy w działalności gospodarczej oraz w życiu prywatnym
  • Finansowe oraz ochrony prawnej
  • Następstw nieszczęśliwych wypadków
  • osobowe a także - na życie indywidualne i grupowe
  • Inne ubezpieczenie - dostosowane do rynku i Państwa potrzeb

Jako profit w ubezpieczanych Firmach dajemy możliwość ubezpieczania ryzyk prywatnych osób kluczowych dla Firmy.

Potencjalny klient proszony jest o kontakt z biurem brokerskim celem ustalenia szczegółów.

Ważne – OWU . Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu się, niezależnie od Towarzystwa, zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Towarzystwa Ubezpieczeniowe od czasu do czasu wprowadzają zmiany w produktach, dlatego ważne jest zapoznanie się z aktualną wersją OWU. Na Państwa dodatkowe pytania odpowie broker.

Umowy generalne grupowych ubezpieczeń zawierane są zwykle na roczne okresy i przedłużane na kolejne lata, o ile żadna strona umowy nie wniesie zastrzeżeń. Żadne ubezpieczenie grupowe nie jest gwarantowane do końca życia i to nie dotyczy absolutnie tylko ofert na tej stronie – taka jest prawidłowość rynku.

Proponowane ubezpieczenia grupowe są czysto ochronne i w składkach nie ma żadnej kwoty - części przewidzianej do zwrotu.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 22ust lub 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2017r o dystrybucji ubezpieczeń /Dz. U. 2017 poz 2486z późn. zm./ informuję:

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA BROKERA:

Kancelaria Content Insurance Anna Borowiak Broker Ubezpieczeniowy, z siedzibą w Koszalinie ul Projektantów 9 m9, działa na rzecz klienta, współpracując z wieloma Ubezpieczycielami zarejestrowanymi na stronach www.knf.gov.pl, wyszukiwanie: https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow – zgodnie z aktualną ustawą z dnia 15 grudnia 2017r o dystrybucji ubezpieczeń /Dz. U. 2017 poz 2486/. Podstawą działania Brokera jest licencja nr 777/00 i wpis do rejestru brokerów / Rejestr brokerów: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE//, prowadzony przez Komisje Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl .

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru brokerów: wpisanie danych brokera na podanej wyżej stronie.

WYNAGRODZENIE BROKERA /kurtaż/ ma charakter prowizji od zapłaconej przez klienta składki /rodzaj marży handlowej wypłacanej przez Ubezpieczyciela sfinalizowanej umowy ubezpieczenia/.

REKLAMACJE:
W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje należy kierować do Ubezpieczyciela- twórcy produktu, w sposób określony w warunkach ubezpieczenia lub karcie produktu. Informacje o aktualnych zasadach i trybie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji, uwzględniające aktualne zapisy ustawowe, są dostępne na stronach internetowych Ubezpieczycieli.

Reklamacje dotyczące pracy biura brokerskiego mogą być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej i przyjmuje je Kancelaria Content Insurance Anna Borowiak Broker Ubezpieczeniowy z siedzibą w 75- 324 Koszalin ul Projektantów 9 m9 -na adres korespondencyjny lub na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Odpowiedzi na reklamacje będą wysyłane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, a w przypadkach skomplikowanych - w ciągu 60 dni, o czym broker poinformuje wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia. Odpowiedź może zostać udzielona emailowo - na wniosek składającego reklamację.

SKARGI:
W przypadki naruszenia przez brokera przepisów prawa, w tym dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, przysługuje klientowi brokera prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego
W przypadku nieuwzględnienia roszczeń, roszczący może wystąpić do Rzecznika Finansowego , do właściwego powiatowego rzecznika konsumenta lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów.
Podmiotem uprawnionym i właściwym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy /Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl/