Kancelaria Brokerska CONTENT INSURANCE
Anna Borowiak Broker Ubezpieczeniowy
75-324 Koszalin
ul. Projektantów 9/9

tel./fax: 094 347-11-31
tel. kom.: 605-098-060
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.contentbroker.pl

Anna Borowiak - broker ubezpieczeniowyKancelaria Brokerska CONTENT INSURANCE Anna Borowiak Broker Ubezpieczeniowy składa Państwu ofertę kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej - głównie dla Firm.

Możemy dla Państwa - jeśli zostaniecie Klientem Kancelarii – nieodpłatnie - opracować program ubezpieczeniowy. W jego efekcie otrzymacie Państwo analizę ryzyk Firmy wraz z najkorzystniejszą propozycją ubezpieczenia, wynikającą z wnikliwej analizy polskiego rynku ubezpieczeniowego. Zajmiemy się dalszym procesem wprowadzania i funkcjonowania programu, pomożemy w likwidacji szkody.

I. Przedmiot działalności to wszelkie ubezpieczenie dla FIRM - dostępne w Polsce:

  • Mienia firmy i jej odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  • Pojazdów firmy
  • Odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy w działalności gospodarczej oraz w życiu prywatnym
  • Finansowe oraz ochrony prawnej
  • Następstw nieszczęśliwych wypadków
  • osobowe a także - na życie indywidualne i grupowe
  • Inne ubezpieczenie - dostosowane do rynku i Państwa potrzeb

Jako profit w ubezpieczanych Firmach dajemy możliwość ubezpieczania ryzyk prywatnych osób kluczowych dla Firmy.

II. Kancelaria prowadzi również grupowe programy specjalne dla klienta indywidualnego - starannie wybrane z najlepszych ofert tego rodzaju w Polsce.

Oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Potencjalny klient proszony jest o kontakt z biurem brokerskim celem ustalenia szczegółów.

Ważne – OWU . Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu się, niezależnie od Towarzystwa, zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Towarzystwa Ubezpieczeniowe od czasu do czasu wprowadzają zmiany w produktach, dlatego ważne jest zapoznanie się z aktualną wersją OWU. Na Państwa dodatkowe pytania odpowie broker.

Umowy generalne grupowych ubezpieczeń zawierane są  zwykle na roczne okresy i przedłużane na kolejne lata, o ile żadna strona umowy nie wniesie zastrzeżeń. Żadne ubezpieczenie grupowe nie jest gwarantowane do końca życia i to nie dotyczy absolutnie tylko  ofert na tej stronie – taka jest prawidłowość rynku.

Proponowane ubezpieczenia grupowe są czysto ochronne i w składkach nie ma żadnej kwoty - części przewidzianej do zwrotu.

Reklamacje:

Informacje o aktualnych zasadach i trybie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji, uwzględniające aktualne zapisy ustawowe, są dostępne na stronach internetowych Ubezpieczycieli.

Reklamacje dotyczące pracy biura brokerskiego mogą być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej i przyjmuje je Kancelaria CONTENT INSURANCE -na nasz adres korespondencyjny jak wyżej lub na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Odpowiedzi na reklamacje będą wysyłane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, a w przypadkach skomplikowanych - w ciągu 60 dni, o czym broker poinformuje wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia. Odpowiedz może zostać udzielona e-mailowo- na wniosek składającego reklamację.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń, roszczący może wystąpić do Rzecznika Finansowego , do właściwego powiatowego rzecznika konsumenta lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Podmiotem uprawnionym i właściwym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl)

Ubezpieczenia indywidualne

Pełnomocnictwo